Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn tắt và remove dịch vụ SSH server trên VPS

Posted on: 16/04/2014 Last Updated: 17/05/2014 No comments
Kiểm tra check linux service

Hướng dẫn tắt và remove dịch vụ SSH server trên VPS

Đôi khi bạn muốn hệ thống VPS của bạn thêm bảo mật bằng cách dừng hoặc gỡ cài đặt các dịch vụ không mong muốn có thể các dịch vụ như SSH, FTP…Bạn có thể gỡ cài đặt dịch vụ đó nếu bạn không sử dụng.

Trong bài viết này sẽ nói về sách tắt và remove SSH server khỏi VPS của bạn.

Trên Centos:

Bước 1: tắt dịch vụ SSH trước khi gỡ bỏ

sudo service sshd stop
sudo chkconfig sshd off

Bước 2: Gỡ bỏ ứng dụng SSH

sudo yum remove openssh-server

hoặc gỡ bỏ hoàn toàn:

sudo yum erase openssh-server

Trên VPS/server ubuntu

Bước 1: Tắt dịch vụ SSH trước khi gỡ bỏ:

sudo /etc/init.d/ssh stop

hoặc

sudo service ssh stop

Bước 2: Gỡ bỏ cài đặt:

sudo apt-get –purge remove openssh-server

Trên đây là hướng dẫn bạn cách tắt và gỡ bỏ dịch vụ SSH khỏi VPS/Server của bạn.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN