Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Làm thế nào để kiểm tra một dịch vụ chạy hay không trong VPS

Posted on: 17/04/2014 Last Updated: 17/05/2014 No comments

Kiểm tra check linux service

Kiểm tra check linux service


Khi bạn cài đặt các dịch vụ cho VPS, bạn cài đặt xong nhưng không biết nó có hoạt động hay chưa. Ta có thể kiểm tra các dịch vụ đã chạy hay chưa bẳng cách kết nối với VPS/Server qua SSH và sử dụng các lệnh sau

Cách 1: Sử dụng lệnh Service

service servicename status

ví dụ:

[root@vultr ~]# service nginx status

ta sẽ được:

nginx (pid  10256) is running...

Cách 2: Sử dụng init.d script trong /etc/init.d

ví dụ:

[root@vultr ~]# /etc/init.d/nginx status

ta sẽ được

nginx (pid  10256) is running...

Chúc bạn thành công.

No Related Post

Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN