Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cách cài đặt Apache Server trên Ubuntu VPS

Posted on: 30/03/2014 Last Updated: 17/05/2014 No comments

Cách cài đặt Apache Server trên VPS/Server Ubuntu (Debian)

Bước 1: Kiểm tra xem apache đã cài đặt hay chưa

dpkg -l | grep apache

Bước 2: Cài đặt

apt-get install apache*

Bước 3: Ta khởi động dịch vụ Apache

service apache2 restart

Bước 4: Cho Apache tự động chạy mỗi khi khởi động

chkconfig apache2 on

Bước 5: Kiểm tra apache đã hoạt động bình thường

elinks localhost

hoặc bạn có thể truy cập localhost từ trình duyệt

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN