Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Cách cài đặt Apache Server trên Ubuntu VPS

Posted on: 30/03/2014 Last Updated: 17/05/2014 No comments

Cách cài đặt Apache Server trên VPS/Server Ubuntu (Debian)

Bước 1: Kiểm tra xem apache đã cài đặt hay chưa

dpkg -l | grep apache

Bước 2: Cài đặt

apt-get install apache*

Bước 3: Ta khởi động dịch vụ Apache

service apache2 restart

Bước 4: Cho Apache tự động chạy mỗi khi khởi động

chkconfig apache2 on

Bước 5: Kiểm tra apache đã hoạt động bình thường

elinks localhost

hoặc bạn có thể truy cập localhost từ trình duyệt

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:
Thẻ:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN