Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Công cụ kiểm tra tốc độc download và upload của VPS

Posted on: 16/05/2014 Last Updated: 21/05/2014 2 Comments

Sử dụng một file với dung lượng 100 MB, Script sẽ kiểm tra tốc độ download và upload VPS của bạn tới các location:
Los Angeles, CA, USA
LA, CA, USA
South Bend, Indiana, USA
Phoenix, AZ, USA
Phoenix, AZ, USA
Dallas, TX, USA
Chicago, IL, USA
Buffalo, NY, USA
Beauharnois, Quebec, Canada
Atlanta, GA, USA
Clifton, NJ, USA
Miami, FL, USA
Jacksonville, FL, USA
Tallinn, Estonia
Milan, Italy
Frankfurt am Main, Germany
Bucharest, Romania
Amsterdam, NL

Công cụ kiểm tra tốc độc download và upload của VPS

Công cụ kiểm tra tốc độc download và upload của VPS

Bạn truy cập vào VPS qua SSH và sử dụng lệnh sau

wget https://vpssim.vn/script/others/speedtest.sh 2>/dev/null -O- | bash

Dưới đây là kết quả của VPS đang sử dụng cho hostingaz.info

-------------Speed test--------------------
Testing North America locations
Speedtest from Los Angeles, CA, USA [ generously donated by http://maximumvps.net ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 10.25 MB/sec
	Upload speed: 9.90 MB/sec
Speedtest from Los Angeles, CA, USA [ generously donated by TeraFire, LLC ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 11.20 MB/sec
	Upload speed: 16.38 MB/sec
Speedtest from Las Vegas, NV, USA [ generously donated by http://hostnun.net/ ] on a shared 200 Mbps port
	Download Speed: 5.62 MB/sec
	Upload speed: 12.91 MB/sec
Speedtest from Phoenix, AZ, USA [ generously donated by http://goodhosting.co/ ] on a shared unmetered 1 Gbps port
	Download Speed: 12.32 MB/sec
	Upload speed: 14.78 MB/sec
Speedtest from Dallas, TX, USA on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 16.34 MB/sec
	Upload speed: .11 MB/sec
Speedtest from Dallas, TX, USA [ generously donated by http://cloudshards.com ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 30.16 MB/sec
	Upload speed: 30.38 MB/sec
Speedtest from Chicago, IL, USA [ generously donated by http://vortexservers.com ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 33.73 MB/sec
	Upload speed: 42.70 MB/sec
Speedtest from Chicago, IL, USA [ generously donated by http://goodhosting.co/ ] on a shared unmetered 1 Gbps port
	Download Speed: 49.77 MB/sec
	Upload speed: 19.75 MB/sec
Speedtest from Beauharnois, Quebec, Canada [ generously donated by http://mycustomhosting.net ] on a shared 1000 Mbps port in / 500 Mbps port out
	Download Speed: 60.56 MB/sec
	Upload speed: 28.04 MB/sec
Speedtest from Atlanta, GA, USA [ generously donated by http://hostus.us ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 38.98 MB/sec
	Upload speed: 24.15 MB/sec
Speedtest from Clifton, NJ, USA [ generously donated by http://dedicatedminds.com ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 18.54 MB/sec
	Upload speed: 45.07 MB/sec
Speedtest from Miami, FL, USA [ generously donated by http://virtovo.com ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 9.08 MB/sec
	Upload speed: .43 MB/sec
Speedtest from Jacksonville, FL, USA [ generously donated by http://maximumvps.net ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 0 MB/sec
	Upload speed: 0 MB/sec

Testing EU locations
Speedtest from Tallinn, Estonia on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 5.79 MB/sec
	Upload speed: 7.59 MB/sec
Speedtest from Milan, Italy [ generously donated by http://www.prometeus.net ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 8.42 MB/sec
	Upload speed: 17.97 MB/sec
Speedtest from Frankfurt am Main, Germany [ generously donated by http://www.prometeus.net ] on a shared 1 Gbps port
	Download Speed: 5.40 MB/sec
	Upload speed: 16.54 MB/sec
Speedtest from Bucharest, Romania [ generously donated by http://www.prometeus.net ] on a semi-dedicated 1 Gbps port
	Download Speed: 10.23 MB/sec
	Upload speed: 11.98 MB/sec
Speedtest from Amsterdam, Netherlands on a shared 100 Mbps port
	Download Speed: 8.64 MB/sec
	Upload speed: 2.83 MB/sec
---------------CPU test--------------------
CPU: 2 x Vultr Virtual CPU 2
Time taken to generate PI to 5000 decimal places with a single thread: 0m18.115s
----------------IO test-------------------
Writing 1000MB file to disk
(1,1 GB) copied, 2,71931 s, 395 MB/s

Nếu bạn chưa có VPS, bạn có thể mua VPS tại Digitalocean.
Tham khảo các mã giảm giá khuyến mại VPS của DigitaloceanMã giảm giá các nhà cung cấp VPS khác

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN