Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng SSH tạo database và user mới trong Mysql

Posted on: 15/05/2014 Last Updated: 11/08/2014 2 Comments

Bạn có thể sử dụng những lệnh sau để tạo database và user mới trong Mysql mà không cần phải cài đặt phpmyadmin. Các bước thực hiện như sau:

Kết nối với VPS qua SSH với quyền root. Nếu bạn đang ở user khác, vào user root bằng lệnh

su

sau đó điền mật khẩu root để chuyển sang root.

Tiếp theo:

mysql -u root -p

sau đó ta nhập mật khẩu root của Mysql.

create database database1;

Như vậy ta đã tạo xong database mới tên là database1.

Bây giờ ta sẽ tạo User mới và phân quyền user này cho database vừa tạo.

CREATE USER 'user_mới'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mật_khẩu';

Đến đây có hai lựa chọn.
Phân quyền user mới cho tất cả trên hệ thống

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'user_mới'@'localhost';

Phân quyền user mới cho database vừa tạo:

GRANT ALL PRIVILEGES ON database1.*  TO 'user_mới'@'localhost';

Reload lại mysql để thay đổi vừa rồi có hiệu lực.

FLUSH PRIVILEGES;

Để thay đổi mật khẩu user mysql ta dùng lệnh sau

mysqladmin -u root -p'mật_khẩu_cũ' password mật_khẩu_mới

Xem thêm:
Hướng dẫn cài đặt và quản lý VPS bằng Servertut
Cài đặt và quản lý VPS bằng Centminmod

Nếu bạn chưa có VPS thì vào link: VPS Coupon xem mã giảm giá VPS để mua VPS với giá rẻ nhất nhé !

Chúc bạn thành công

Bài Viết Liên Quan:
2 Comments
  1. Nguyễn Oánh Posted by abcd (5 comments)
    • Nguyễn Oánh Posted by Nguyễn Oánh (2557 comments)

Comments

Bạn vui lòng không sử dụng từ khóa trong phần Name. Nếu vi phạm, mình sẽ không cho hiện comment trên website. Thanks.:xauho: :roll: :oops: :nono: :mrgreen: :mofat: :macf: :data: :cry: :claps: :bye: :batfa: :ZZZM: :D ::tholoz: ::meney: ::kiss:: ::fulltime: ::cuoiroile:: ::chugun: ::chenhca: ::cave: ::bank: ::CRTTS: :-| :-D :-? 8)

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN