Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sử dụng SSH tạo database và user mới trong Mysql

Posted on: 15/05/2014 Last Updated: 11/08/2014 2 Comments

Bạn có thể sử dụng những lệnh sau để tạo database và user mới trong Mysql mà không cần phải cài đặt phpmyadmin. Các bước thực hiện như sau:

Kết nối với VPS qua SSH với quyền root. Nếu bạn đang ở user khác, vào user root bằng lệnh

su

sau đó điền mật khẩu root để chuyển sang root.

Tiếp theo:

mysql -u root -p

sau đó ta nhập mật khẩu root của Mysql.

create database database1;

Như vậy ta đã tạo xong database mới tên là database1.

Bây giờ ta sẽ tạo User mới và phân quyền user này cho database vừa tạo.

CREATE USER 'user_mới'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mật_khẩu';

Đến đây có hai lựa chọn.
Phân quyền user mới cho tất cả trên hệ thống

GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'user_mới'@'localhost';

Phân quyền user mới cho database vừa tạo:

GRANT ALL PRIVILEGES ON database1.*  TO 'user_mới'@'localhost';

Reload lại mysql để thay đổi vừa rồi có hiệu lực.

FLUSH PRIVILEGES;

Để thay đổi mật khẩu user mysql ta dùng lệnh sau

mysqladmin -u root -p'mật_khẩu_cũ' password mật_khẩu_mới

Xem thêm:
Hướng dẫn cài đặt và quản lý VPS bằng Servertut
Cài đặt và quản lý VPS bằng Centminmod

Nếu bạn chưa có VPS thì vào link: VPS Coupon xem mã giảm giá VPS để mua VPS với giá rẻ nhất nhé !

Chúc bạn thành công

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN