Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Zpanel – Những điều cần biết và thủ thuật

Posted on: 09/05/2014 Last Updated: 02/06/2014 4 Comments

Trong bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt zpanel lên VPS centos , cài đặt zpanel lên VPS Ubuntu.  Trong bài viết này, mình sẽ nêu thêm những điều cần làm và nên làm để VPS cài đặt zpanel chạy hiệu quả. Nếu bạn thấy cần bổ xung gì cho bài biết, hãy coment để mình bổ xung nhé !

1. Hướng dẫn lấy lại hoặc thay mật khẩu zadmin của zPanel

Sau khi cài đặt xong bạn quên không lưu lại thông tin mật khẩu đăng nhập hoặc bạn quên mật khẩu zadmin. bạn có thể lấy lại hoặc thay mật khẩu mới theo cách dưới đây:

Đăng nhập vào tài khoản root và sử dụng lệnh sau:

setzadmin --set (mat_khau_moi)

Với mat_khau_moi là mật khẩu bạn muốn sử dụng cho tài khoản zadmin

2.  Để zPanel hoạt động bình thường, nếu bạn có cài đặt firewall cho VPS bạn phải cho phép các port sau hoạt động:

20 & 21 :  Dịch vụ FTP
25 (TCP) : Dịch vụ SMTP
22: Dịch vụ SSH và SFTP
53 (TCP & UDP) : Dịch vụ DNS
80 (TCP & UDP) : HTTP
110 : Dịch vụ POP3
143 : Dịch vụ IMAP
443: Nếu bạn sử dụng https

Nếu bạn chưa biết cách cài đặt và config CSF firewall, bạn có thể xem  hướng dẫn cài đặt config CSF firewall bảo vệ VPS khỏi hack và ddos.

Zpanel - Những điều cần biết và thủ thuật

Zpanel – Những điều cần biết và thủ thuật

3.  Hướng dẫn thay đổi cổng SSH của zPanel cài đặt trên VPS Ubuntu 12.04

Thay đổi cổng SSH giúp VPS tăng cường bảo mật vì ngăn cản hành động scan port của hacker. Giả sử bạn muốn thay cổng SSH sang cổng ZZZ.  Bạn lưu ý là ZZZ phải không trùng với một port nào mà dịch vụ khác đang sử dụng. bạn tham khảo port tại đây: http://www.centos.org/docs/4/html/rhel-sg-en-4/ch-ports.html

3.1 Kết nối với VPS qua SSH và sử dụng các lệnh sau:

Cho phép ZZZ không bị firewall chặn:

sudo ufw allow ZZZ

3.2  Dùng Winscp trên Windows hoặc Filezilla để kết nối tới VPS. Sau đó chỉnh sửa file  /etc/ssh/sshd_config. Bạn thay đổi Port 22 thành Port ZZZ
Hoặc dùng lệnh sau trong SSH để edit:

find '/etc/ssh' -name 'sshd_config' | xargs -d "\n" perl -pi -e 's|#Port 22|Port ZZZ|g'

3.3 Khởi động lại SSHD

sudo service ssh restart

3.4 Không cho kết nối tới VPS qua cổng 22

sudo ufw deny 22

4.  Hướng dẫn chuyển  email từ server khác về zpanel

bạn phải chắc chắn rằng dung lượng bạn đặt cho email phải đủ chứa các email bạn muốn đưa về server từ server khác. Mặc định dung lượng hòm thư trong zpanel được đặt 200MB.  Để tăng thêm dung lượng cho tất cả các tài khoản email, bạn truy cập vào zpanel  theo đường dẫn Admin -> Module Admin -> Mail Config và thay đổi giá trị trong
Max Mailbox Size tới dung lượng bạn muốn.

trước tiên bạn cần cài thêm imapsync.
Trên Centos: sudo yum install -y imapsync
Trên Ubuntu: sudo apt-get install -y imapsync

Sau khi cài đặt xong, bạn thực hiện lệnh sau:

imapsync --host1 mail.domain1.tld --user1 email1@domain1.c--password1 Mat_khau_email1 --host2 mail.domain2.c --user2 email2@domain2.Com --password2 mat_khau_email2

mat_khau_email1: mật khẩu email 1
mật_khẩu_email2: mật khẩu email 2

5.  Đường dẫn các file và foler trong zPanel:anel

ZPanel password file:     /root/passwords.txt
ZPanel config files:     /etc/zpanel/configs/
ZPanel apache config file:     /etc/zpanel/configs/apache/httpd.conf
ZPanel virtual host file:     /etc/zpanel/configs/apache/httpd-vhosts.conf
ZPanel website files:     /etc/zpanel/panel/
ZPanel FTP config file:     /etc/zpanel/configs/proftpd/proftpd-mysql.conf
ZPanel log files :    /var/zpanel/log/
ZPanel users websites :    /var/zpanel/hostdata/[zpanel-login]/public_html/[sub_domain_tld]
ZPanel custom static pages :    /etc/zpanel/panel/etc/static/
ZPanel themes :    /etc/zpanel/panel/etc/styles/

6.  Lỗi kết nối bằng FTP hoặc Filezilla trên zpanel

Khi login bằng FTP hoặc Firezilla bạn gặp lỗi sau:

Status: Connecting to xxx.xxx.xxx.xxx:21...
Status: Connection established, waiting for welcome message...
Response: 220 ProFTPD 1.3.3g Server (Zpanel FTP Server) [::ffff:xxx.xxx.xxx.xxx]
Command: USER yyyy
Response: 331 Password required for zadmin
Command: PASS ********
Error: Could not connect to server

Với: xxx.xxx.xxx.xxx là IP của Server – VPS của bạn.

yyyy : Tài khoản

lỗi này có thể do:
6.1 Đăng nhập sai username và mật khẩu
Bạn lưu ý rằng zpanle không tạo tài khoản đăng nhập qua FTP nào cả, bạn phải tự tạo trong Zpanel
6.2  Quyền đăng nhập vào thư mục home của username đó đã được cấp phép. Nếu do lỗi này, bạn vào zpanel để set lại quyền cho user đó.

7. Hướng dẫn cài đặt Module trong zpanel

Đầu tiên bạn phải add reppo của Module

zppy repo add REPO-URL

sau khi add repo xong bạn phải update để nó cập nhât:

zppy update

Nếu repo bị lỗi bạn có thể remove repo bằng lệnh:

zppy repo remove REPO-URL

Bây giờ cài đặt module bằng lệnh:

zppy install MODULE-CALL-NAME

Khi có bản nâng cấp cho module, bạn thực hiện nâng cấp module bằng lệnh:

zppy upgrade MODULE-CALL-NAME

Khi không muốn sử dụng module ta remove nó bằng lệnh

zppy remove MODULE-CALL-NAME

bạn có thể xem danh sách các module tại đây: http://docs.zpanelcp.com/?node=42

8. Hướng dẫn cài đặt và thay themes mới cho zpanel

bạn không muốn sử dụng giao diện mặc định của zpanel, bạn có thể thay giao diện khác. Cách thay themes:
Bạn tải themesvà xem hướng dẫn cài đặt tại  đây: http://themes.zpanelcp.com/view_all.php  và http://forums.zpanelcp.com/Forum-Templates-Template-Design

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN