Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn sửa lỗi không login SSH vào VPS được sau khi Destroy và tạo lại VPS mới cùng IP

Posted on: 09/05/2014 Last Updated: 07/08/2014 No comments

Nếu bạn sử dụng Ubuntu và đăng nhập vào VPS trên Digitalocean bằng Terminal, bạn sẽ không thể đăng nhập vào VPS được khi bạn vừa Destroy VPS đó trong Control Panel của nhà cung cấp VPS và tạo lại VPS khác có cùng địa chỉ IP.
Khi đăng nhập vào VPS bằng Terminal qua lệnh

ssh root@IP_VPS

Bạn sẽ gặp lỗi sau:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
85:41:61:03:3b:cb:98:ab:1e:66:8a:b4:2f:ea:73:71.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /home/user ubuntu/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending ECDSA key in /home/user ubuntu/.ssh/known_hosts:1
  remove with: ssh-keygen -f "/home/user ubuntu/.ssh/known_hosts" -R 107.170.202.77
RSA host key for 107.170.202.77 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Hướng dẫn sửa lỗi không login vào được VPS sau khi Destroy và tạo lại VPS trên DO trên Ubuntu

Hướng dẫn sửa lỗi không login vào được VPS sau khi Destroy và tạo lại VPS trên DO trên Ubuntu

Để sửa lỗi này rất đơn giản. C ó 2 cách để sửa lỗi này:

Cách 1: Dùng lệnh

ssh-keygen -R IP_VPS

Sau khi dùng lệnh trên bạn có thể truy cập VPS bình thường.

Cách 2:

bạn  vào /Home/user ubuntu, với user ubuntu là tài khoản bạn đang sử dụng để đăng nhập VPS trên Ubuntu bật chế độ hiện file ẩn ( Ctrl + H) sau đó vào folder .SSH và xóa known_hosts đi là được.

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào VPS qua termminal hoàn toàn bình thường.

bạn muốn mua VPS của DO với giá rẻ nhất – > Mời truy cập: mã giảm giá Coupon VPS của DigitalOcean

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn