Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root của VPS

Posted on: 08/05/2014 Last Updated: 08/05/2014 No comments

Bình thường sau khi bạn mua hoặc tạo một VPS, bạn sẽ nhận được một email thông báo về mật khẩu của user root trong email của bạn.  Mặc dù mật khẩu này khá an toàn nhưng nó lại rất khó nhớ do không phải bạn đặt mà do chương trình tạo VPS ngẫu nhiên tạo ra. Bạn có thể thay đổi mật khẩu này rất dễ dàng.

Cách đổi mật khẩu root:

Bạn đăng nhập SSH vào VPS bằng mật khẩu cũ. Sau đó sử dụng lệnh:

 

 

passwd
Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root của VPS

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root của VPS

Sau đó bạn điền mật khẩu mới 2 lần.

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root của VPS

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu root của VPS

Vậy là bạn đã hoàn thành việc đổi mật khẩu root cho VPS.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn