Get 25 USD Free To USE VPSSIM

Hướng dẫn đặt boot vào windows mặc định sau khi cài Ubuntu 14.04

Posted on: 07/05/2014 Last Updated: 07/05/2014 No comments

Bạn cài windows trước, sau đó bạn mới cài Ubuntu 14.04 hay 14.10 sau. Sau khi cài Ubuntu hay các phiên bản linux khác như Linux mint…. xong thì mặc định khi khởi động lại hay bật máy tính lên, trên dòng menu boot, Ubuntu sẽ nằm trên windows , vì vậy máy tính của bạn sẽ boot vào linux mà không boot vào windows.  Bài hướng dẫn sau đây sẽ giúp đưa Windows lên trước trong dòng grub khi khởi động và sẽ boot vào windows nếu như bạn không chạm vào bàn phím để chọn linux.

Đầu tiên bạn vào Terminal ( Ctrl + Alt + T) và dùng lệnh sau:

fgrep menuentry /boot/grub/grub.cfg

Hướng dẫn boot vào windows mặc định khi khởi động máy tính sau khi cài Ubuntu 14.04

Hướng dẫn boot vào windows mặc định khi khởi động máy tính sau khi cài Ubuntu 14.04

Như trong hình vẽ, bạn nhìn thấy “Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)”. Ta sẽ sử dụng đoạn này trong bước tiếp theo

Tiếp theo bạn sử dụng lệnh sau để chỉnh sửa file Grub

gksu gedit /etc/default/grub

Ta được hình như sau:

Hướng dẫn boot vào windows mặc định khi khởi động máy tính sau khi cài Ubuntu 14.04

Bây giờ ta sẽ thay GRUB_DEFAULT=0 bằng GRUB_DEFAULT=”Windows 7 (loader) (on /dev/sda2)”
bạn lưu ý là có dấu ”

Bạn lưu lại (save) file grub và thoát khỏi gedit.

Để thay đổi grub có hiệu lực ta dùng lệnh:

sudo update-grub

Với linux mint ta cũng làm tương tự.

Và bây giờ bạn khởi động lại máy tính xem kết quả.

Chúc bạn thành công.

Bài Viết Liên Quan:


Tạm thời mình đóng comment, bạn vui lòng sử dụng diễn đàn để được trả lời nhanh nhất.
Diễn đàn: https://community.vpssim.vn

Không bỏ lỡ tin tức, bài viết mới trên
HostingAZ.VN